Hem

 

 

EDSELE FRISKOLA

-den lilla skolan med stort hjärta

Edsele den 20170731

 

Hej alla föräldrar, vårdnadshavare och barn som går på Edsele friskola !

Här kommer en sommarhälsning från mig.

 

 

Eftersom kommunen bytt startdatum med skolstart så flyttar vi fram en dag. Detta för att inte skapa missförstånd och efter önskemål från föräldrar.

 

DEN 22/8 -17 kl.8.20 börjar vi det nya läsåret.

SKOLBUSS GÅR SOM VANLIGT! men… de familjer som är i behov av skolskjuts kommer att få ansöka om detta. Blankett för ansökan kommer att delas ut på föräldramötet och mer info kommer att ske då också.

 

Välkommen till föräldramöte den 16/8-17 kl.18.00 på skolan. Där kommer ni att få mer information om klassindelning, skolstart, och hälsa på alla som kommer att jobba under detta läsår. VI kommer då att presentera upplägg och introduktion av terminen.

 

Som ni säkert sett blir Åsa vårt nya kommunalråd - vi önskar henne lycka till i sitt nya uppdrag. Margaretha har ansökt om tjänstledighet av privata skäl och kommer att jobba 20% som handledare av arbetslaget tills vidare.

Vi annonserar efter legitimerade pedagoger och några har jag haft kontakt med.

I dagsläget är det inte riktigt klart ännu.

PÅ skolan idag som är klara är: Denise, Anna-Karin, Fia, Anette, Christian, Robin, Matyas, Maggie och Brita är klara inför hösten.På fritids jobbar Maggie framåt.

 

Förskolans personal är som jag informerade på senaste föräldramötet: Paulina, Lova, Katrin och Bea.

 

NU är nattis nära -För er som är i behov av omsorg på obekväm arbetstid kan nu andas ut. Slutbesiktning sker inom kort, då larm nu är inkopplat och branddörrarna kommit på plats.

 

Hela huset har stängt för planeringsdag onsdag den 16/8-17 och föräldramöte för hela huset kl.18.00. Även huvudman kommer att delta en stund.

Gemensam info i gympasalen och därefter delar vi upp oss i grupper utifrån där era barn går.

 

Väl mött till ett nytt verksamhetsår 2017/18

 

 

 

Anette LInné / rektor och förskolechef för Edsele friskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgar kooperativet edselefriskola vill önska alla en glad sommar

 

Edsele Friskola är vackert belägen vid Faxälvens strand. Runt skolan finns skogen där barnen har sina kojor, lekparken med lilla lekstugan och stora gårdsplanen där många barn lärt sig cykla.

Skolans verksamhet består av årskurs F-2 och årskurs 3-6 fördelade på två åldersintegrerade klasser. Verksamheten rymmer även förskolan "Eislan" med avdelningarna Älgen och Rosen samt en fritidshems avdelning.

Vi är en liten skola och det är också vår styrka. All personal känner alla barn på förskolan och i skolan. Vi har små barngrupper och klasser vilket skapar trygghet och lugn. Alla barn går i åldersblandade grupper där man lär sig ta ansvar för de mindre samt för sin egen individuella inlärning. Alla barn arbetar på sin egen nivå och har en individuell handlingsplan för sin inlärning.

Tack vare att vi är en liten skola och ett medborgarkooperativ behöver vi aldrig ta långa beslutsvägar när vi ska genomföra något.

Vi värdesätter lek och rörelse och alla i skolans personal är aktivt deltagande i rastaktiviteter och skollunch

 

Rektor: Vi har mer på gång!

 

Friskolan erbjuder sommarskola för våra elever.

V. 25 - 28 Måndagar kl 09:00 - 12:00

 

 

Förskolans blogg & Skolans blogg.

edselefriskola.blogg.se

 

 

Frågor och funderingar - tveka inte - ring Anette 073-8350129