Hem

 

 

 

Edsele Friskola är vackert belägen vid Faxälvens strand. Runt skolan finns skogen där barnen har sina kojor, lekparken med lilla lekstugan och stora gårdsplanen där många barn lärt sig cykla.

Skolans verksamhet består av årskurs F-2 och årskurs 3-6 fördelade på två åldersintegrerade klasser. Verksamheten rymmer även förskolan "Eislan" med avdelningarna Älgen och Rosen samt en fritidshems avdelning.

Vi är en liten skola och det är också vår styrka. All personal känner alla barn på förskolan och i skolan. Vi har små barngrupper och klasser vilket skapar trygghet och lugn. Alla barn går i åldersblandade grupper där man lär sig ta ansvar för de mindre samt för sin egen individuella inlärning. Alla barn arbetar på sin egen nivå och har en individuell handlingsplan för sin inlärning.

Tack vare att vi är en liten skola och ett medborgarkooperativ behöver vi aldrig ta långa beslutsvägar när vi ska genomföra något.

Vi värdesätter lek och rörelse och alla i skolans personal är aktivt deltagande i rastaktiviteter och skollunch

 

Rektor: Vi har mer på gång!

 

Friskolan erbjuder sommarskola för våra elever.

V. 25 - 28 Måndagar kl 09:00 - 12:00

 

 

Förskolans blogg & Skolans blogg.

edselefriskola.blogg.se

 

 

Frågor och funderingar - tveka inte - ring Anette 073-8350129